Váš partner vo svete informačných technológií


  • Najšikovnejší z Vás sa už môžu pochváliť internetom zadarmo!

  • Mesačný bonus pre každého belneťáka!

  1. Odporučte naše služby svojím známym
  2. Odmeníme Vás mesiacom internetu zadarmo (alebo ináč, že ďalší mesiac zadarmo :)

 

Pre uplatnenie je potrebné :

  • nahlásiť pri objednávke služby, meno a adresu už existujúceho užívateľa, ktorému bude poskytnutá zľava v nasledujúcom mesiaci.
  • alebo najneskôr v deň pripojenia, t.j. podpisu zmluvy oboznámiť technikov s menom a adresou užívateľa, ktorému bude poskytnutá zľava.  

 

Aktuálne od 1.3.2014